Welkom bij de rubriek Exelent News!

Augustus jongstleden hebben we namens de medewerkers, klanten en sympatisanten geld gedoneerd aan stichting Aulia in Indonesie.Dit weeshuis bevindt zich op het eiland Java, onder de rook van de vulkaan Merapi.

Beschrijving `Elk kind dat een betere kans krijgt in de maatschappij is er één!´

Mevrouw LESTARI heeft ten doel financiële steun te verlenen aan sociale projecten in Indonesië. Met name weeshuizen, opvang van weeskinderen en scholing en medische zorg.

Deze projecten staan altijd onder leiding van mevrouw Lestari Prajasuta of het zijn projecten waar mevrouw Lestari haar steun aan geeft.

Lestari doet haar werk vanuit een Indonesische stichting. Deze stichting heet in Indonesië Yayasan AULIA, een oud Arabisch woord, dat “een nieuw begin” betekent.

Het gaat vooral om sociale projecten waarin aandacht gegeven wordt aan jeugdigen, die zich onvoldoende persoonlijk ontwikkeld hebben en daardoor geen of onvoldoende sociale contacten hebben.

Tezamen hebben we maar liefst 3.080,- euro ingezameld voor het goede doel. Ik heb deze persoonlijk overhandigd ter plaatse om er zeker van te zijn dat al het geld op de juiste plek terecht kwam. Dinsdag 9 augustus vondt het bezoek plaats, waarvan natuurlijk foto's zijn gemaakt.

Inmiddels is ook de eerste doos met kinderkleding onderweg naar het weeshuis!! (7/9/2011)

Ontwerp & Realisatie: vanheugtendesign.nl & WD-MEDIA.nl