Exelent Aarde A&B     2x5 Ltr

GEBRUIKSAANWIJZING

Vul je voedingsbak met water. Voeding goed schudden, vervolgens EXELENT Aarde A&B in gelijke delen toedienen. (Nooit A&B onver- dund met elkaar mengen omdat dan onoplosbare verbindingen ontstaan) Voeg steeds gelijke delen A&B toe (bijvoorbeeld 200 ml A & 200 ml B per 100 liter) tot de gewenste E.C bereikt is. Eventuele Supplementen toedienen goed mengen en even laten rusten. Vervolgens de pH afregelen (5,5-6.0) en deze oplossing 1 maal Daags meegeven.

VEILIGHEID Draag beschermende kleding: Bril Stofjas en Handschoenen Bij houdcontact direct met overvloedig water Afspoelen Buiten bereik van kinderen houdenAdvies verkoop prijs

€ 29,90
Ontwerp & Realisatie: vanheugtendesign.nl & WD-MEDIA.nl