Exelent Aarde A&B     2x1 Ltr

EXELENT AARDE A&B

Deze complete vloeibare meststof voor Aarde is opgebouwd uit de zuiverste vloeibare meststoffen. Het bevat alle hoofd en sporen elementen voor een optimale groei En bloeifase. Zorgt voor goede bloemvorming.

GEBRUIKSAANWIJZING

Vul je voedingsbak met water. Voeding goed schudden, vervolgens EXELENT Aarde A&B in gelijke delen toedienen. (Nooit A&B onver- dund met elkaar mengen omdat dan onoplosbare verbindingen ontstaan) Voeg steeds gelijke delen A&B toe (bijvoorbeeld 200 ml A & 200 ml B per 100 liter) tot de gewenste E.C bereikt is. Eventuele Supplementen toedienen goed mengen en even laten rusten. Vervolgens de pH afregelen (5,5-6.0) en deze oplossing 1 maal Daags meegeven.

VEILIGHEID Draag beschermende kleding: Bril Stofjas en Handschoenen Bij houdcontact direct met overvloedig water Afspoelen Buiten bereik van kinderen houdenAdvies verkoop prijs

€ 13,50
Ontwerp & Realisatie: vanheugtendesign.nl & WD-MEDIA.nl