Exelent Kokos A&B      2x10 Ltr

EXELENT KOKOS A&B

Deze complete vloeibare meststof voor KOKOS SUBSTRAAT is opgebouwd uit de zuiverste vloeibare meststoffen. Het bevat alle hoofd en sporen elementen voor een optimale groei En bloeifase. Zorgt voor goede bloemvorming.

GEBRUIKSAANWIJZING Vul je voedingsbak met water. Voeding goed schudden, vervolgens EXELENT Kokos A&B in gelijke delen toedienen. (Nooit A&B onver- dund met elkaar mengen omdat dan onoplosbare verbindingen ont- staan) Voeg steeds gelijke delen A&B toe (bijvoorbeeld 200 ml A & 200 ml B per 100 liter) tot de gewenste E.C bereikt is. Eventuele Supplementen toedienen goed mengen en even laten rusten. Vervolgens de pH afregelen (5,5-6.0) en deze oplossing 4-6 maal Daags meegeven. Minimale drainage 10%.

VEILIGHEID Draag beschermende kleding: Bril Stofjas en Handschoenen Bij houdcontact direct met overvloedig water Afspoelen Buiten bereik van kinderen houdenAdvies verkoop prijs

€ 49,90
Ontwerp & Realisatie: vanheugtendesign.nl & WD-MEDIA.nl