Exelent pH-min Bloei        5 Ltr

PH - Bloei pH - bloei gebruiken voor het afstellen van de ph in de groei/bloei periode. Dit zorgt voor een betere opname van hoofd- en spoorelementen. pH - bloei is een meststof met zuur inbreng (Fosfor-oplossing in water). Gebruiksaanwijzing • Vul de voedingsbak met water. • Basisvoeding toedienen • Regel de ph waarde door pH- of pH+ toe te voegen • Voeg maximaal 5-10ml per keer toe • Laat de bak goed circuleren • Herhaal dit tot de juiste pH is bereikt (pH 5.2-6.2) Waarschuwingen • Veroorzaakt ernstige brandwonden • Achter slot en grendel en buiten bereik van kinderen bewaren • Bij aanraking met de ogen onmiddelijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. • Draag geschikte beschermende kleding • In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).Advies verkoop prijs

€ 39,90
Ontwerp & Realisatie: vanheugtendesign.nl & WD-MEDIA.nl